• 25 godina Mikrokreditne fondacije EKI: Svjedočanstva o uspješnim poslovnim i životnim pričama

  7.5.2021

  25 godina Mikrokreditne fondacije EKI

  Svjedočanstva o uspješnim poslovnim i životnim pričama


  Povodom obilježavanja 25 godina rada Mikrokreditne fondacije EKI, napravljen je osvrt na 25 godina uspješnog poslovanja naše fondacije. Kroz intervjue sa Esadom Uzunićem, direktorom MKF EKI i Almirom Sultanovićem, direktorom MKD EKI, prikazani su brojni pokazatelji o ekonomskim i društvenim učincima koji svrstavaju EKI i među najuspješnije mikrofinansijske institucije u BiH i šire.

  Intervjui su objavljeni na najčitanijim BH portalima (Klix, Nezavisne novine i Dnevni Avaz).


  Mikrokreditna organizacija EKI, jedna je od vodećih mikrofinansijskih institucija u Bosni i Hercegovini, a brojni pokazatelji o ekonomskim i društvenim učincima svrstavaju EKI i među najuspješnije mikrofinansijske institucije u svijetu. U skladu sa poslovnom strategijom i zakonskom regulativom, EKI danas posluje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine kroz mikrokreditnu fondaciju i mikrokreditno društvo. O počecima, razvoju, izazovima, ekonomskoj i društvenoj misiji, klijentima, zaposlenicima, partnerima i investitorima ove organizacije smo razgovarali sa direktorom Mikrokreditne fondacije EKI, Esadom Uzunićem i direktorom Mikrokreditnog društva EKI, Almirom Sultanovićem.

  Gospodine Uzuniću, šta biste istakli kao posebne vrijednosti EKI-ja u proteklih 25 godina?

  Mnogo je stvari na koje smo ponosni u ovih 25 godina djelovanja, ali najvažnije je da smo svi u EKI-ju svjedoci brojnih uspješnih priča naših klijenata, na svim poljima, poslovnim i privatnim. Počeli smo i rasli zajedno sa njima, a naša dugogodišnja saradnja i partnerstvo su rezultirali time da danas možemo reći da smo izuzetno uspješni u onome što radimo. Trenutno uslužujemo više od 41.000 klijenata u čijim rukama je više od 190 miliona KM kreditnih sredstava. U 25 godina poslovanja sarađivali smo sa više od 230.000 klijenata i plasirali dvije milijarde KM za pokretanje i jačanje poduzetničkih aktivnosti širom BiH.

  Esad Uzunić

  Mnogo klijenata sa EKI-jem sarađuje od samih početaka, a i danas vam ukazuju povjerenje. Šta je presudno za to?

  Da, veći dio klijenata sa nama sarađuje godinama, a neki od njih su tu od samog početka. To postižemo tako što konstantno ispunjavamo dva važna cilja u saradnji sa klijentima. Prvi je ekonomski aspekt mikrokreditiranja, a to je finansijsko osnaživanje korisnika da kroz mikrokreditiranje pokreću i jačaju poslovne aktivnosti. S druge strane, jačanje poduzetništva i stvaranje prihoda u domaćinstvima utiču na jačanje potencijala i samopouzdanja ljudi da sami mogu stvoriti dodatne vrijednosti i biti više vrednovani u zajednicama u kojima žive i privređuju. Dakle, podjednako vodimo računa i o ekonomskim i o društvenim učincima poslovanja.

  Prošlo je 25 godina. Kada se osvrnete unazad, kako biste opisali početke i šta je vaša organizacija danas?

  EKI je nastao i razvio se iz mikrokreditnog programa humanitarne organizacije World Vision International, pokrenutog 1996. godine kao pilot projekat u BiH. Nakon završetka rata, značajan dio stanovništva koji pripada kategoriji niskoprihodnih domaćinstava, bez mogućnosti zaposlenja, bio je prepušten sam sebi. Oni su uvidjeli priliku da kroz mikrokreditiranje finansiraju svoje poslovne aktivnosti i obezbijede prihode sebi i svojim porodicama. Iz programa WVI je 2001. godine osnovana Mikrokreditna organizacija EKI, a prateći zakonsku regulativu 2008. godine organizacija je preregistrovana u Mikrokreditnu fondaciju EKI koja omogućava kreditiranje u iznosima do 10.000 KM. Prateći potrebe i zahtjeve naših klijenata, 2014. godine MKF EKI, kao osnivač, formira Mikrokreditno društvo EKI, koje je sa većim kreditnim iznosima, u mogućnosti finansirati razvijenije poslovne aktivnosti postojećih i novih klijenata. Uz sve izazove, kojih je bilo, naročito u kriznim vremenima, poput svjetske finansijske krize iz 2008. godine, velikih poplava iz 2014. godine, a evo sada i krize izazvane pandemijom korona virusa, EKI sve vrijeme posluje uspješno i stabilno.

  Koji su to ključni faktori za uspješno poslovanje organizacije?

  Prije svega, bitna je finansijska stabilnost koja nije moguća bez zadovoljnih zaposlenika koji su osnovni faktor uspješnog poslovanja. Takođe, EKI je u potpunosti posvećen kontinuiranom razvoju poslovanja i usluga kojima nastoji zadovoljiti potrebe klijenata, a posebno smo ponosni na društveno odgovorno djelovanje u zajednici u kojoj živimo i radimo. Takvim pristupom i stavom, evo već 25 godina, smo jedna od vodećih mikrofinanisijskih institucija u BiH. Danas EKI grupa ima 340 zaposlenika i posluje kroz 77 kancelarija u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dakle, i 25 godina poslije, na temelju navedenih faktora, EKI nastavlja uspješno poslovanje, na zadovoljstvo svih zaposlenika, naših klijenata, partnera, investitora i lokalnih zajednica u kojima djelujemo.

  Spominjete i ekonomske i društvene učinke poslovanja. Mnogo je toga potrebno da bi se to i ostvarivalo. Šta je ključno u tome?

  Ekonomski i društveni učinci se u EKI-ju spajaju u jednoj tački. Ja bih je nazvao našom sinergijom sa klijentima i sa svima drugima sa kojima sarađujemo. U BiH imamo značajan udio radno sposobnog stanovništva bez zaposlenja koji uz to nemaju mogućnost finansirati svoje poslovne zamisli i ideje. Mi smo svjedoci brojnih priča koje su uz našu podršku rezultirale uspjehom. Svjedoci smo velike energije, zalaganja i realizacije ideja koje su vodile i danas vode do uspjeha naših klijenata, a samim tim i našeg uspjeha. Sva naša istraživanja i pokazatelji govore u prilog tome da su prihodi u domaćinstvima klijenata osjetno rasli nakon višestrukog ulaganja kredita u poslovne aktivnosti. Takođe, razvijanje biznisa je imalo povoljne efekte na povećanje stepena zaposlenosti i poboljšanje životnog standarda. Dobar dio klijenata je, iz malih poduzetničkih aktivnosti napredovao, registrovali su svoje biznise i na taj način generisali javne prihode po različitim osnovama, kroz poreze, doprinose ili administrativne takse. Sve su to i ekonomski i društveni učinci.

  Na šta se odnosi koncept vašeg društveno odgovornog poslovanja?

  Naš koncept društveno odgovornog poslovanja se provodi kroz tri ključna segmenta. Prvi je svakako odgovoran i transparentan odnos sa svima sa kojima sarađujemo u našem poslovanju, prvenstveno sa klijentima, ali i zaposlenicima, partnerima i investitorima. Drugi segment je u pružanju nefinansijskih, tehničkih i dodatnih usluga našim klijentima, poput djelovanja EKI poslovnog kluba klijenata u kojem ih nastojimo umrežavati, spajati i omogućiti da međusobno poslovno sarađuju i šire svoje tržište. Ovde bih pomenuo i novi projekat koji je pokrenut prošle godine, a to je „EKI poslovna poduzetnička akademija“ koju smo osnovali sa Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu (EFSE). U okviru ove akademije za klijente organizujemo različite edukativne radionice o poduzetništvu, a dio projekta je i nagrada za najbolju biznis ideju. Treći segment su sponzorstva, donacije i humanitarne aktivnosti koje su u EKI-ju usmjerene na podršku djeci i mladima, bilo kroz podršku institucijama ili individualnu pomoć. Mi smo ponosni što dio ovih sredstava obezbjeđuje EKI, a dio i sami zaposlenici.

  Mikrokreditno društvo EKI je odgovor na potrebe i zahtjeve klijenata

  Gospodine Sultanoviću, da li je osnivanje i djelovanje Mikrokreditnog društva EKI prirodan slijed razvoja organizacije?

  Upravo tako. EKI je u periodu kada je osnovano mikrokreditno društvo sazrio kao organizacija za takav korak. Mikrokreditno društvo EKI je i osnovano u skladu sa mogućnostima koje za mikrokreditni sektor pruža zakonska regulativa. S druge strane, to je rezultat naših istraživanja i naša strateška orijentacija, koju smo pripremali duži period, prilagođavajući se potrebama klijenata. Uz mogućnosti da plasiramo kredite u iznosima do 50.000 KM, tu su i druge pogodnosti za klijente sa razvijenijim biznisima. To je zapravo naš pristup u prilagođavanju tržištu i doprinos da mikrokreditiranje dobije još značajniju ulogu u poduzetništvu.

  Almir Sultanović

  Osnivač Mikrokreditnog društva EKI je Mikrokreditna fondacija EKI i od 2014. godine sinhronizovano djeluju oba organizaciona oblika. Ko su klijenti Mikrokreditnog društva EKI?

  Povjerenje koje smo mi godinama gradili kod klijenata, partnera i investitora i iskustva iz MKF EKI su, evo poslije 7 godina djelovanja mikrokreditnog društva, urodili plodom. Dugo smo gradili brend i ugled i išli korak po korak. Sinergija između MKF i MKD EKI je izuzetan poslovni poduhvat i vodi do uspjeha i stalnog razvoja organizacije. Djelovanje mikrokreditnog društva i mikrokreditne fondacije je detaljno strateški isplanirano i obje organizacije djeluju na cijeloj teritoriji BiH. Međutim, fokus Mikrokreditnog društva EKI je zadovoljavanje potreba klijenata sa razvijenijim poslovnim aktivnostima, naročito većih i razvijenih poljoprivrednih proizvođača i gazdinstava, pravnih lica, odnosno malih i srednjih preduzeća. Tu su svakako i klijenti u drugim privrednim djelatnostima, trgovini, različitim zanatima, uslužnim djelatnostima, obrtnici i drugi klijenti koji imaju potrebu za kreditnim iznosima većim od 10.000 KM. Naši klijenti su u godinama iza nas razvijali svoje biznise, rasla je mikrokreditna fondacija a uporedo sa njom su se razvijali poslovi klijenata, tako da djelovanjem mikrokreditnog društva nastojimo da pratimo i podržavamo poslovne aktivnosti i potrebe klijenata.

  Da li to prate i prilagođeni kreditni proizvodi za ove klijente?

  Naravno. Prije formiranja MKD EKI, a i danas, konstantno radimo istraživanje tržišta i na osnovu toga razvijamo kreditne proizvode kojima nastojimo zadovoljiti realne potrebe klijenata sa odgovarajućim iznosima kredita, rokovima otplate, kamatnim stopama, potrebnim garancijama i namjenama kredita, prilagođenih za različite tržišne niše, uz jednostavne procedure odobravanja.

  Kako vi vidite budući razvoj EKI grupe?

  Kontinuirana istraživanja tržišta, mišljenja klijenata i zaposlenih, kao i analiza najboljih svjetskih praksi su nešto što je osnov svih naših dosadašnjih unapređenja. Već par godina smo fokusirani na digitalizaciju poslovanja, kako u internim, tako i u eksternim procesima i komunikaciji. Naš osnovni cilj u ovom segmentu je optimalno iskoristiti nove tehnologije radi unapređenja poslovanja, prepoznatljivosti brenda i komunikacije sa tržištem. U nekim ozbiljnijim koracima po ovom pitanju imamo određena zakonska ograničenja i neusklađenosti, ali se nadamo da će se i po tom pitanju uskoro pronaći odgovarajuća rješenja. EKI takođe aktivno razmatra i priprema dodatne usluge i proizvode, koje bi klijentima mogle biti dostupne onda kada se za to steknu zakonski i regulatorni uslovi.

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.