• Često postavljana pitanja

  Home / Često postavljana pitanja

  Što je proizvod ili usluga koju klijenti kupuju kompleksniji, oni imaju više pitanja. Zašto postavljamo pitanja? Zato što ne želimo da napravimo pogrešan izbor. Strah od pogrešnog izbora je daleko manji kod kupovine kalkulatora nego kod nabavke frižidera, televizora ili automobila. Razlog tome je činjenica da je šteta, ili trošak nabavke novog, daleko manji.

  Nadamo se da će vam odgovori na pitanja koja klijenti najčešće postavljaju, pomoći da dobijete jasniju sliku o usluzi i proizvodu koje želite koristiti u EKI-ju.

  Koliko dana se čeka na odobrenje i isplatu kredita?

  Od dana dostavljanja kompletne potrebne dokumentacije, 5-7 radnih dana je potrebno za obradu i isplatu kredita. Period realizacije kredita isključivo zavisi od Vaše ažurnosti u prikupljanju i dostavljanju potrebne dokumentacije EKI službeniku.

  Ko može biti EKI klijent?

  Svi punoljetni državljani BiH, sa BiH prebivalištem, do 75 godina starosti mogu biti EKI klijenti. Kredit mogu dobiti i zaposleni i nezaposleni. Važan preduslov je dobra kreditna istorija i prihodi za izmirivanje kreditnih obaveza.

  Kolika je kamata za kredite u EKI-ju?

  Zavisno od kreditnog proizvoda, kamata se kreće od 13,90% do 22,50%. Troškovi obrade kredita se kreću od 0,50% do 2,50% od iznosa traženog kredita i odbijaju se od kredita pri isplati. Ukupan iznos kamate u KM zavisi od iznosa kredita i roka otplate.

  Koja vrsta garancija je potrebna za EKI kredit?

  Garancije za otplatu traženog kredita zavise od Vaše kreditne sposobnosti, kreditne istorije, iznosa traženog kredita i trenutnog kreditnog zaduženja Vas i članova Vašeg domaćinstva. EKI odobrava i kredite bez žiranta.

  Koje iznose kredita odobrava EKI?

  Mikrokreditno društvo EKI odobrava kredite od 300-50.000 KM.

  Koja dokumentacija je potrebna za kredit u EKI-ju?

  Osnovni dokumenti koji su potrebni za realizaciju kredita za fizička lica su: kopija lične karte, original ili ovjerena kopija CIPS potvrde o prebivalištu, kopija kartice tekućeg računa, jedna entitetska mjenica za kredite u iznosima preko 10.000,00 KM i potpisan zahtjev.

  Zbog čega je nužno da EKI službenik posjeti klijenta?

  Posjetu vršimo da bismo uslove kredita prilagodili Vašim potrebama i mogućnostima. Dolazak EKI službenika na uvid u djelatnost kojom se bavite je radi utvrđivanja kapaciteta biznisa iz koga ostvarujete prihod i namjene ulaganja kredita.

  Da li klijent plaća preostalu kamatu u slučaju prijevremene otplate kredita?

  Klijent ima mogućnost ranije otplate kredita. Ukoliko uz zatvaranje postojećeg uzimate novi kredit u EKI-ju (prelamate), ne plaćate troškove zatvaranja. Kada zatvarate kredit, ne uzimate novi, plaćate troškove zatvaranja kredita. U oba slučaja ne plaćate kamatu koja nije dospjela.

  Na koji način i gdje se vrši uplata rata kredita?

  Uplatu rate EKI kredita možete izvršiti u BH Poštama, Poštama Srpske ili u banci i to putem popunjene EKI uplatnice, standardne uplatnice ili virmana. Rate se ne mogu plaćati u EKI-ju jer EKI nema svoj platni promet. U EKI-ju možete dobiti popunjene uplatnice za uplatu rate kredita.

  Da li je moguće novim kreditom zatvoriti stari prije isteka otplatnog plana?

  Kredit možete otplatiti prije isteka definisanog otplatnog perioda. Potrebno je podnijeti zahtjev i navesti razloge za prijevremenu otplatu kredita. Ako je uredno otplaćeno minimalno 50% iznosa prema otplatnom planu, kredit je moguće i prelomiti.

  Ko može biti član?

  Članovi EKI Poslovnog kluba mogu biti svi klijenti EKI-ja koji imaju aktivan kredit.

  Na koji način mogu postati član?

  Član EKI Poslovnog kluba možete postati na jedan od sljedećih načina:

  • Prilikom posjete naših službenika na Vašoj adresi stanovanja možete odmah potpisati Sporazum o razumijevanju nakon čega postajete i zvaničan član EKI Poslovnog kluba,
  • Možete posjetiti Vama najbližu EKI poslovnicu i sa našim službenicima popuniti i potpisati Sporazum o razumijevanju

  Bilo koji način da odaberete, član EKI Poslovnog kluba postajete potpuno BESPLATNO.

  Šta konkretno dobijam kao član EKI Poslovnog kluba?

  Kada ste postali član, možete dobiti i sve privilegije koje EKI Poslovni klub pruža. Ono što se posebno može istaknuti su sljedeće pogodnosti:

  • Oglašavanje putem štampanih EKI Oglasa, koji se distribuiraju u okviru EKI mreže najmanje jednom mjesečno,
  • Pozivanjem našeg besplatnog info broja telefona 080 051 052, besplatno možete dobiti informacije koje Vas zanimaju ili postaviti Vaš oglas za prodaju i kupovinu,
  • Uvezivanjem sa drugim članovima, koji se bave istorodnim djelatnostima, imate mogućnost da lakše nastupite prema otkupljivačima i prerađivačima,
  • Besplatna edukacija putem tekstova iz raznih oblasti poslovanja, kao i edukacija u vidu razmjene iskustava članova EKI Poslovnog kluba,
  • Pomoć oko prodaje robe radi lakšeg plaćanja rate kredita (na sve prethodno pomenute načine)…
  Kada potpišem sporazum o članstvu, koliko dugo ostajem član?

  Nakon što otplatite tekući kredit u EKI-ju imate priliku još 60 dana da ostanete član EKI Poslovnog kluba, jer kao što smo već naveli, samo aktivni klijenti EKI-ja mogu biti članovi EKI Poslovnog kluba. Kontinuirana saradnja sa EKI-jem Vam pruža mogućnost članstva i korištenja svih njegovih pogodnosti. Radi zadržavanja privilegija koje vam članstvo pruža, preporučujemo obnavljanje kredita u okviru 60 dana.

  Kako mogu objaviti svoj oglas?

  Da bi Vaš oglas bio objavljen u EKI Oglasima potrebno je da nam tekst, u kojem opisujete šta želite da prodate, kupite ili iznajmite, dostavite na jedan od sljedećih načina:

  • Pozivom na besplatni info telefon 080 051 052 (cijena poziva ide na teret EKI-ja),
  • Putem e-mail formulara koji možete naći na demo.eki.ba,
  • Popunjavanjem e-mail formulara u mobilnim aplikacijama (Android i IOS),
  • Na terenu prilikom posjete naših službenika,
  • U Vama najbližoj EKI poslovnici,
  • Prilikom telefonskog poziva od strane naših službenika,
  • Poštom na adresu Bulevar mira 10, 76100 Brčko, Marketing služba
  Koliko oglasa mogu objaviti i koliko oni maksimalno traju?

  Član EKI Poslovnog kluba može imati 2 aktivna oglasa u jednom momentu.

  Trajanje oglasa je 3 mjeseca ili 3 broja EKI Oglasa, sa mogućnošću produžavanja putem besplatne info linije 080 051 052.

  Ko će imati mogućnost da vidi oglas koji ja postavim?

  Sadržaj vašeg oglasa će biti objavljen u EKI Oglasima. Primjerak oglasnika će biti dostupan svim članovima EKI Poslovnog kluba, a takođe i u svim EKI poslovnicama putem oglasnika koje EKI-jevi kreditni službenici distribuišu prilikom terenskih posjeta širom BiH. Takođe, oglasi će se moći pročitati i na našoj internet stranici demo.eki.ba. Na ovaj način možete biti sigurni da će ono što prodajete biti viđeno od strane nekoliko hiljada korisnika, a samim tim je mogućnost za bržu prodaju mnogo veća.

  Na koji način ćete mi dostavljati primjerak EKI oglasa?
  • Putem elektronske pošte (e-mail),
  • U Vama najbližoj EKI poslovnici,
  • Dostavljanjem EKI Oglasa poštom,
  • Na kućnoj adresi od strane naših službenika…

  Kao najsigurniji način da dobijete EKI Oglase izdvajamo distribuciju putem e-mail adrese.

  Koliko često ćete mi dostavljati štampane oglase?

  Kao član EKI Poslovnog kluba primjerak EKI Oglasa ćete dobijati najmanje jednom mjesečno.

  Na koji način vam mogu dostaviti svoju e-mail adresu?

  Svoju e-mail adresu možete nam dostaviti prilikom posjete našoj poslovnici, službenicima EKI-ja koji Vas posjete na adresi stanovanja, pozivom na besplatni info telefon 080 051 052…

  E-mail adresa ne mora biti lično Vaša, ona može biti od Vaših najbližih ukućana.

  Kako vršite identifikaciju klijenata / članova EKI Poslovnog kluba?

  Kao člana EKI Poslovnog kluba ćemo vas indentifikovati po Pristupnom kodu, koji će vam biti dodijeljen prilikom potpisivanja Sporazuma o razumijevanju, ili po datumu vašeg rođenja. Na ovaj način ste potpuno sigurni da vaše oglase možete objavljivati samo vi.

  Besplatni info telefon – kako ga koristiti i da li me razgovor košta?

  Poziv na broj 080 051 052 (besplatna Info linija) je kao da pozivate bilo koji drugi broj telefona. Osnovna razlika je u tome da Vas, kao našeg klijenta, poziv ne košta ništa, tj. BESPLATAN je. Cijenu razgovora plaća EKI u potpunosti. Na ovaj broj možete evidentirati svoj oglas za objavljivanje, u mogućnosti ste da se informišete o statusu Vašeg oglasa, provjerite da li neko prodaje proizvode ili pruža usluge koji su Vama trenutno potrebni…

  Kao što mogu da primijetim korištenje svih pogodnosti EKI Poslovnog kluba je besplatno, da li je to stvarno tako?

  DA, to je stvarno tako. Cijena korištenja svih pogodnosti koje dobijate kao član EKI Poslovnog kluba je 0,00 KM.

  •    Uključivanje u EKI Poslovni klub= 0,00 KM
  •    Postavljanje oglasa= 0,00 KM
  •    Pozivi (besplatni info telefon)= 0,00 KM
  •    Dostavljanje oglasnika= 0,00 KM
         UKUPNI TROŠKOVI:= 0,00 KM
  Ukoliko mi nešto ne bude jasno ili želim odgovor na pitanje koje nije naglašeno u ovom tekstu, na koji način mogu da dobijem dodatne informacije?
  Kako da se prijavim za posao?

  Ukoliko nije otvoren konkurs za radno mjesto na koje se želite prijaviti, Vašu biografiju i motivaciono pismo možete poslati na posao@eki.ba. Vrlo je važno da naglasite kakav posao tražite i gdje.
  Ukoliko je otvoren konkurs za radno mjesto možete se prijaviti na slijedeće načine:
  a) Slanjem Vaše biografije na posao@eki.ba
  b) Popunjavanjem on line formulara na našoj stranici
  c) Slanjem Vaše biografije poštom na adresu Celjska 41, 74 000 Doboj (za posao)

  Koji su minimalni uslovi koje moram da ispunjavam?

  EKI zapošljava državljane BiH koji su stariji od 18 godina, imaju položen vozački ispit B kategorije i poznaju rad na računaru. Za sve pozicije se propisuju dodatni uslovi koji mogu biti stručna sprema, radno iskustvo i određena znanja i vještine. Za pozicije kreditnog službenika preferiramo kandidate sa područja za koje se raspisuje konkurs.

  Mogu li se prijaviti više puta i na više pozicija?

  Da, naravno. EKI će svaku prijavu uzeti u razmatranje kao i Vaše rezultate ukoliko ste već prošli kroz proces selekcije.

  Gdje mogu vidjeti oglase?

  Oglasi se objavljuju na našoj stranici demo.eki.ba na internet portalu www.posao.ba kao i na kancelariji u koju se vrši prijem, gdje bude zalijepljen oglas sa traženom pozicijom i rokom do kojeg se možete prijaviti.

  Šta kada pošaljem prijavu?

  Nakon zatvaranja konkursa, kadrovska služba pregleda sve pristigle prijave i u najkraćem roku poziva kandidate koji zadovoljavaju kriterijume za datu poziciju.

  Kako teče proces selekcije?

  EKI radi selekciju u dva koraka. Prvi korak podrazumijeva psihometrijsko testiranje, testove znanja i intervju. Na osnovu rezultata iz prvog koraka selekcije, kandidati se pozivaju u drugi krug na razgovor sa komisijom za zapošljavanje. EKI praktikuje da sve kandidate koji dođu u drugi krug, pismeno obavjesti o ishodu procesa selekcije.

  Šta se dešava sa mojom dokumentacijom?

  EKI ne praktikuje da vraća dokumente kandidatima za posao. Zbog toga, u svrhu prijave EKI traži kopije dokumenata koje ne moraju biti ovjerene. Svi dokumenti se čuvaju u našoj bazi dvije godine te u tom roku možemo pozvati odgovarajuće kandidate ukoliko se za tim ukaže potreba. Svi dokumenti se nakon dvije godine komisijski uništavaju. EKI je obavezan da sve dostavljene podatke o kandidatima čuva i koristi na način koji je propisan Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.