• Obavještenje o privremenim posebnim mjerama za rješavanje problema u otplati kredita prouzrokovanih virusom Covid-19

  Poštovani klijenti,

  Propisima Agencija za bankarstvo je definisano da klijentima čija je kreditna sposobnost pogoršana negativnim ekonomskim posljedicama, uzrokovanim stanjem vanredne situacije zbog pojave korona virusa, dakle, klijentima čiji su izvori za otplatu smanjeni i to utiče na njihovu mogućnost izmirivanja obaveza prema mikrokreditnim organizacijama, mikrokreditne organizacije mogu odobriti posebne mjere (ili kombinaciju posebnih mjera), radi olakšavanja izmirenja obaveza za vrijeme trajanja stanja vanredne situacije.

  EKI je svjestan da je mnogim našim klijentima onemogućeno ili znatno otežano obavljanje poslova, bilo kao samostalnih djelatnosti, bilo kao rad kod poslodavca ili dopunskih djelatnosti ili su ukupni prihodi u domaćinstvu značajno smanjeni. U skladu sa okvirima propisanim od strane Agencija za bankarstvo FBiH i RS, EKI je definisao nekoliko mjera putem kojih možete olakšati ili odložiti plaćanje vaših obaveza po osnovu kredita koje koristite u EKI-ju. U procesu odlučivanja o modalitetu privremene mjere, EKI je usmjeren na individualni pristup svakom klijentu u okviru kojeg ćemo, zajedno sa vama, sagledati sve okolnosti s ciljem iznalaženja odgovarajućeg rješenja za svakog klijenta, cijeneći povjerenje koje ste nam ukazali poslujući s nama. Set posebnih mjera koje se mogu odobriti EKI klijentima, na osnovu kojih se obaveze mogu prolongirati / restruktuirati / modifikovati su:

  • Reprogram: Podrazumijeva produženje roka otplate kredita sa manjim anuitetom koji uključuje glavnicu i kamatu.

  Objašnjenje: Nastavljate sa redovnom otplatom rata kredita, ali ste produženjem roka otplate prilagodili ratu koja odgovara vašim trenutnim mogućnostima. Period produženja roka otplate može biti prilagođen vašim mogućnostima. Primjer otplatnih planova.

  Link: primjer reprograma kredita

   

  • Reprogram sa grejs periodom: Podrazumijeva produženje roka otplate uz grejs period (maksimalno do 6 mjeseci odnosno najduže do 31.12.2021. godine) u kojem će klijent imati samo mjesečna dospijeća obračunate redovne kamate za vrijeme trajanja grejs perioda.

   Objašnjenje: Koristite opciju grejs perioda tj redovno otplaćujete samo obračunatu mjesečnu kamatu za određen broj mjeseci. Nakon isteka dogovorenog grejs perioda, nastavljate sa redovnom otplatom rata kredita u periodu koji ste ugovorili.
   Period produženja roka otplate može biti prilagođen Vašim mogućnostima.

  Link: primjer reprograma kredita sa grejs periodom

   

  • Reprogram sa „total“ grejs periodom: Podrazumijeva produženje roka otplate uz grejs period (maksimalno do 6 mjeseci odnosno najduže do 31.12.2021. godine) u kojem klijent neće imati dospijeća obračunate redovne kamate za vrijeme trajanja grejs perioda, a obračunata kamata iz grejs perioda će se rasporediti linearno na preostale rate.

  Objašnjenje: Koristite opciju zastoja u otplati kredita i za to vrijeme nemate obavezu plaćanja rate kredita (ni glavnicu ni redovnu kamatu). Redovna kamata se obračunava za vrijeme perioda zastoja u otplati, a njeno plaćanje će se rasporediti linearno na ostatak rata. Nakon isteka perioda zastoja u otplati nastavljate sa redovnom otplatom rata kredita u periodu koji ste ugovorili. Period produženja roka otplate može biti prilagođen Vašim mogućnostima.

  Link: primjer reprograma kredita sa “total” grejs periodom

   

  • Refinansiranje: Podrazumijeva isplatu novog kredita (maksimalan grejs period do 6 mjeseci odnosno najduže do 31.12.2021. godine ) sa dodatnim sredstvima pri čemu se klijentu daje isti kreditni proizvod, ista ili manja kamatna stopa, sa rokovima otplate definisanim Kreditnom politikom za pojedine proizvode.

  Objašnjenje: Koristite dodatna sredstva radi prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću, a možete koristiti i grejs period (maksimalno do 6 mjeseci odnosno najduže do 31.12.2021. godine) ukoliko za tim postoji potreba. Ukoliko koristitite opciju sa grejs periodom, onda u tom periodu otplaćujete samo obračunatu mjesečnu kamatu za određen broj mjeseci. Nakon isteka dogovorenog grejs perioda, nastavljate sa redovnom otplatom rata kredita u periodu koji ste ugovorili.

  Link: primjer refinansiranja kredita

   

  Primjena navedenih mjera podrazumjeva odlaganje / olakšavanje plaćanja obaveza, s tim da se redovna kamata, na sredstva koja se nalaze kod klijenata i dalje obračunava. Primjena mjera, zbog korišćenja total / standard grejs perioda ili produženje roka otplate, može dovesti do povećanja ukupnih obaveza klijenta prema EKI-ju. Stoga vas molimo da dobro procjenite vaše trenutne mogućnosti vezane za otplatu kredita i navedene koristite samo ako, zbog pandemije Corona – 19 virusa, niste u mogućnosti da plaćate vaše obaveze. Ukoliko ipak imate realnu potrebu za ovim mjerama, molimo vas da sa vašim kreditnim službenikom dogovorite opciju koja će vam najbolje pomoći da prevaziđete trenutnu situaciju, ali tako da što manje povećate ukupne obaveze prema EKI-ju. EKI naglašava da, u okviru ponuđenih mjera, nije povećavao kamatnu stopu niti obračunavao zateznu kamatu na kašnjenja prouzrokovana pandemijom Corona – 19 virusa.

  Neka od ovih mjera, ako su ispunjeni uslovi, se može odobriti na zahtjev klijenta, a pri tome je zahtjev potrebno podnijeti u pisanom obliku, bilo u prostorijama EKI-ja, bilo elektronskim putem (elektronska pošta, putem EKI internet stranice, SMS porukom i sl.) sa obrazloženjem razloga ugroženosti. Najjednostavniji i najpraktičniji način je popunjavanje online formulara na https://demo.eki.ba/zahtjev-za-rjesavanje-problema-u-otplati-kredita-prouzrokovanih-virusom-covid-19/

  Nakon što EKI razmotri podneseni zahtjev, klijent će biti obaviješten o statusu njegovog zahtjeva i mjeri koju može odobriti, odnosno o modalitetu koji je najprimjereniji za rješavanje novonastale situacije. Ukoliko klijent putem e-maila ili SMS/Viber poruke prihvati ponudu, EKI će sa klijentom iskomunicirati vrijeme i mjesto potpisivanja ugovora i formalnog dokumentovanja provedenih radnji kao i sve ostale uslove za realizaciju Ugovora.

  Klijenti će za potrebe odobrenja prethodno navedenih posebnih mjera biti u obavezi da potpišu Ugovor o kreditu, te je stoga neophodna i prethodna saglasnost sudužnika ako je isti definisan kao učesnik u poslovnom odnosu.

  Za sve dodatne informacije molimo vas da se odmah obratite vama najbližoj EKI poslovnoj jedinici. Kontakt podaci EKI poslovnica su https://demo.eki.ba/mkd-kontakt/

  ZAHTJEV ZA ODOBRENJE MJERA ZA OLAKŠAVANJE PLAĆANJA OBAVEZA PO OSNOVU KREDITA ODOBRENOG U MKF / MKD EKI, A VEZANO ZA PROBLEME UZROKOVANE POJAVOM VIRUSA COVID-19.

  MOLIM VAS DA RAZMOTRITE MOJ ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ADEKVATNE MJERE ZA OLAKŠANJE PLAĆANJA MOJIH OBAVEZA PO KREDITU KOJI KORISTIM U VAŠOJ INSTITUCIJI

  Podaci o klijentu:
  Ukoliko je vaš kredit odobren na fizičko lice upišite vaše ime i prezime. Ukoliko je vaš kredit odobren na pravno lice upišite naziv firme.


  Broj kredita (LD) možete pronaći u vrhu prve stranice ugovora o kreditu iznad vašeg imena i prezimena. Ukoliko niste sigurni koji je broj vašeg kredita, molimo da se obratite vašem kreditnom službeniku. Kontak podaci EKI kancelarija https://www.eki.ba/mkd-kontakt/  E mail (ukoliko koristitite)  44.200.117.166

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.